Oferta

OFERTA KRZEWÓW I DRZEW:
 • Róże drzewkowe (wysokiej jakości), szczepienia na wysokościach:
- 90 cm - 20 zł/szt
- 120 cm - 25 zł/szt
- 150 cm - 30 zł/szt
 • Róże krzaczaste (szlachetne, rabatowe)
- 5 zł/szt
 • Sosna czarna piramidalna (dobrej jakości, gęsta)
- od 100 cm do 120 cm - 35 zł/szt
 • Świerk serbski
- 180 cm - 70 zł/szt
 • Cis pospolity taxus baccata
- formy stożkowe od 130 cm do 150 cm - 100 zł/szt
- formy stożkowe powyżej 150 cm - 120 zł/szt
- formy kuliste od 90 zł/szt do 110 zł/szt
 • Klon purpurowy (Acer Platanoides) Royal Red
  szczepiony na wysokości 2,5 m
  z gołym korzeniem
  cena: 65zł/szt
 • Klon zielony (Acer Platanoides)
  korona powyżej 2,5 m
  goły korzeń
  cena: 40zł/szt
 • Klon zielony (Acer Platanoides)
  korona pow. 2,5 m, Srednica 16-20 cm
  bryła kopana w chuście juthowej
  cena: 100zł/szt
 • Dąb szypułkowy
  powyżej 2m
  goły korzeń
  cena: 35zł/szt
Możliwość negocjacji cen przy większych ilościach.